Cỏ bờm xờm nóc lầu ngói tróc
Gió vi vu chim yến không về
Thân tựa gậy gãi đầu bức rức
Bướm lượn quanh bụi dại hoa quê

tửu tận tình do tại