Miếu Hoàng Lăng màu lá phong sậm đỏ
Bến đò ngang sóng khói lạnh đầu sông
Mỹ nhân xưa vạn dặm xa không gặp
Chỉ vầng trăng loang loáng trải mênh mông

tửu tận tình do tại