Gió gầm thét lá ào ào rụng xuống
Cát mênh mông mùi nhạn sớm còn đây
Nước sông Tương dải lụa thu trong vắt
Chờ trăng lên tiếng quỷ núi gọi bầy

tửu tận tình do tại