Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Quyền (1 bài)
- Vương Xứng (8 bài)
- Tiết Tuyên (2 bài)
- Giải Tấn (4 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 23/08/2014 21:36 bởi tôn tiền tử
Chu Hữu Đôn 朱有燉 (1379-1439) là con trưởng của con thứ 5 của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là Chu Định Vương Chu Thu 朱橚, và là cháu thứ 6 của Chu Nguyên Chương, sinh tại Phụng Dương, An Huy, sau chuyển tới Vân Nam. Ông không có con nên em là Chu Hữu Tước 朱有爝 kế vị ngôi vương.

Chu Hữu Đôn là một tác gia quan trọng trong lịch sử hý khúc, sáng tác 31 vở kịch (đều còn đến nay, và là tác giả Nguyên Minh còn nhiều vở kịch tơi nay nhất).