Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Hữu Đôn (2 bài)
- Vương Xứng (8 bài)
- Giải Tấn (4 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
- Kim Ấu Tư (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 29/10/2008 23:50 bởi hongha83
Chu Quyền 朱權 (1378-1448) là nhà hý khúc lớn đời Minh, con thứ 17 của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ông viết 12 loại tập kịch và sách Thái Hoà chính âm phả. Cuốn Hình tự ký của ông có ảnh hưởng lớn đến đời sau, là bốn người nổi tiếng nhất đầu thời Minh. Tác phẩm Hoà luận biểu hiện tư tưởng Đạo giáo. Khi mất, được đặt thuỵ là Thuỵ Hiến, lại xưng là Ninh Hiến Vương.

Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Hội Nhà Văn, 1998.

 

Tuyển tập chung