Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Nguyên Chương (1 bài)
- Vương Xứng (8 bài)
- Kim Ấu Tư (5 bài)
- Dương Sĩ Kỳ (2 bài)
- Chu Quyền (1 bài)
Tạo ngày 16/01/2018 22:51 bởi tôn tiền tử
Giải Tấn 解縉 (1369-1415) tự Đại Thân 大紳, hiệu Xuân Vũ 春雨, thuỵ Văn Nghị 文毅, người Cát Thuỷ, Giang Tây, là em của Giải Luân 解綸. Ông là Nội các thủ phụ (đứng đầu Nội các đại học sĩ) đầu tiên của nhà Minh. Ngoài thơ, ông giỏi thư pháp, thiện cuồng thảo.