Dưới đây là các bài dịch của Trần Đông Hải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân nhật văn đỗ vũ (Tạ Phương Đắc): Bản dịch của Trần Đông Hải

Ngày ngày chim quốc gọi người về
Một tấm lòng son nhớ cảnh quê
Vọng Đế có linh xin hỏi nhé
Cho biết như tôi có được về

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 10 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Giấc mộng qua chuyện trên trời dưới thế
Buồn làm chi khi xuân đến thu đi
Như thuỷ tinh lệ tiên đồng chảy xuống
Nhưng không bằng trúc đốm mắt Tương phi

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 09 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Qua Động Đình tiếng tiêu nàng Lộng Ngọc
Tận Ba Lăng khói sóng phủ đầy sông
Ngâm lanh lảnh về đâu người tiên đã
Bay lên cao nhìn trăng sáng Quân Sơn

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 08 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Tóc bạc trắng cặp vợ chồng ngư phủ
Lưới cá nhiều đêm đến chẳng lui về
Vì sợ quan bến đò kêu nộp thuế
Từ Ba đông chuyển hướng ngược Ba tây

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 07 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Hoa huệ nở khắp Tương nam, Tương bắc
Vượn kêu buồn từ gốc đến ngọn cây
Mây đùn lớp núi Cửu Nghi miếu Thuấn
Đài Sở vương Tam Giáp phủ mưa đầy

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 06 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Khi chiều xuống buồm sông Tương loạn đả
Chiếc về đông, chiếc lên bắc tiện đường
Trong thôn xóm, gần bến đò liễu rủ
Gái quần xanh bày bán quạ trĩ thơm

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 05 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Gió gầm thét lá ào ào rụng xuống
Cát mênh mông mùi nhạn sớm còn đây
Nước sông Tương dải lụa thu trong vắt
Chờ trăng lên tiếng quỷ núi gọi bầy

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 04 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Vũ "Giá chi" rồi "Trúc chi" ca tiếp
Đuốc gió bùng chỉ một lúc đã sao
Hồng nhạn về nhiều trên ao Mã Ngọc
Đài Định Vương nhung nhúc đám lạc đà

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 03 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Miếu Hoàng Lăng màu lá phong sậm đỏ
Bến đò ngang sóng khói lạnh đầu sông
Mỹ nhân xưa vạn dặm xa không gặp
Chỉ vầng trăng loang loáng trải mênh mông

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 02 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Rót rượu cúng trước miếu thờ Giả Nghị
Điếu "Ly tao" trên sóng nước Mịch La
Tại Lỗi Dương vùi nông một nắm đất
Người đời cho mồ giả Đỗ Phủ mà

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối