Dưới đây là các bài dịch của Trần Đông Hải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân tuyết (Ngô Nhân Bích): Bản dịch của Trần Đông Hải

Ánh sáng tụ lạnh chỗ ngồi tuyết hết
Ngày lên cao còn nằm đấy Viên An
Điêu cừu rách áo hạc mòn mà vẫn
Mãi phong lưu khỏi cần ngắm dung nhan

Ảnh đại diện

Xuân tuyết (Lục Du): Bản dịch của Trần Đông Hải

Mây phủ đồng sông tuyết đổ cơn
Năm nhuần xuân mới đến chậm hơn
Nghiêng rót hết bình say suốt buổi
Nằm nghe con đọc thơ Bán Sơn

Ảnh đại diện

Trù Bút điếm giang đình (Lục Sướng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Xuống ngựa đi chín khúc quanh ven núi
Nghỉ bên đình nghe được tiếng sông reo
Cả mây trắng cây xanh không nhìn nhỏi
Đời tiều nhân nhàn nhã uổng công theo

Ảnh đại diện

Văn tảo thiền (Lục Sướng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Trời chiều ve sớm kêu ran
Đất khách nghe lòng thẫn thờ
Từng âm đến vang bên gối
Như thu vườn cũ trong mơ

Ảnh đại diện

Há đệ hậu bệnh trung (Lục Sướng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Vận chưa thông tuy nhiều năm hiến ngọc
Cuối mùa thu nhiễm bệnh mọi sự không
Đường danh lợi cười xem người tìm kiếm
Kẻ khoẻ đâu biết người bệnh âm thầm

Ảnh đại diện

Tặng Trình xử sĩ (Vương Tích): Bản dịch của Trần Đông Hải

Trăm năm dài mờ mịt
Vạn việc thảy mơ hồ
Thời gian dần dà hết
Sông nước tự do trôi
Cơ Đán trói lễ nhạc
Khổng Khâu buộc thi thư
Không bằng đầu cao gối
Được dịp say hết sầu

Ảnh đại diện

Xuân quế vấn đáp kỳ 2 (Vương Tích): Bản dịch của Trần Đông Hải

Quế xuân vui vẻ trả lời
Hoa kia làm sao tươi mãi
Gió sương lay rụng dễ dàng
Biết chăng riêng mình đẹp đẽ

Ảnh đại diện

Xuân quế vấn đáp kỳ 1 (Vương Tích): Bản dịch của Trần Đông Hải

Hỏi thăm cội quế mùa xuân
Đào lý đúng kỳ hoa nở
Nắng xuân rãi khắp mọi nơi
Cớ gì không hoa riêng lẽ

Ảnh đại diện

Thường xuân tửu (Vương Tích): Bản dịch của Trần Đông Hải

Chén quê rót nhiều hơn Trịnh
Mũ Đào thèm rượu lọc ngay
Mấy xuân có gì mà tiếc
Hễ muốn say khước ngàn ngày

Ảnh đại diện

Giang Nam xuân (Lý Ước): Bản dịch của Trần Đông Hải

Nước lăn tăn ngoài ao mùa xuân ấm
Mai trên đồng tơ liễu rủ bờ đê
Xuân đến sớm năm năm trên sông rạch
Theo nước triều cảnh sắc tự Bồng Lai

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối