Dưới đây là các bài dịch của Trần Đông Hải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Ảnh đại diện

Quá Tương phi miếu (Hứa Hồn): Bản dịch của Trần Đông Hải

Núi biếc cây già lấp miếu xanh
Bến Nam sóng nhỏ loáng trăng thanh
Cửu Nghi mút mắt ngàn năm đã
Thân trúc càng thêm lệ đốm cành

Ảnh đại diện

Ký Tống Nguyên (Hứa Hồn): Bản dịch của Trần Đông Hải

Ngồi mãi hiên đêm sương khói bao
Người đẹp nước Nam chỗ đồng bào
Núi dài sông cách không tin tức
Nỉ non đàn sắt trăng thu cao

Ảnh đại diện

Dạ bạc Vĩnh Lạc hữu hoài (Hứa Hồn): Bản dịch của Trần Đông Hải

Bãi hồng sen úa sóng xanh va
Gái Ngô cùng hát "Thái liên ca"
Đã biệt Hoành Đường hơn ngàn dặm
Xạt xào lau lách gió mưa sa

Ảnh đại diện

Trùng biệt (Hứa Hồn): Bản dịch của Trần Đông Hải

Lệ hoen hồng phấn ướt khăn sa
Buộc thuyền mời rượu uống thêm mà
Liễu bẻ ven sông lưu một nhánh
Người đi mai vẫn hướng đường xa

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]