Dưới đây là các bài dịch của Trần Đông Hải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vịnh Hạng Vũ (Vu Quý Tử): Bản dịch của Trần Đông Hải

Đánh lên bắc cứu toàn nước Triệu
Trở về đông không làm vua Tần
Sức bạt núi hát chi vô ích
Nên qua sông để dấy lại quân

Ảnh đại diện

Khất địch trúc (Thiệu Ung): Bản dịch của Trần Đông Hải

Người Lạc giỏi trồng hoa
Riêng mình rành tre trúc
Năng khiếu tuy khác nhau
Nhưng thoả tâm mãn mục
Hoa chỉ hồng mười bữa
Trúc xanh biếc quanh năm
Thấm nhuần ơn vũ lộ
Không nhục sương tuyết xâm

Ảnh đại diện

Nhân sinh nhất thế ngâm (Thiệu Ung): Bản dịch của Trần Đông Hải

Trước ta ức vạn năm
Sau ta ức vạn đời
Một trăm năm ở giữa
Đã làm được việc chi?
Huống tuổi thọ con người
Được trăm năm mấy kẻ?
Đừng khiên cưỡng buồn rầu
Tại sao không vui vẻ

Ảnh đại diện

Y vận ký Thành Đô Lý Hy Thuần đồn điền (Thiệu Ung): Bản dịch của Trần Đông Hải

Nhớ ông ông chẳng trở về
Ông thích làm quan đất Thục
Bạc đầu tuy rằng mệt mỏi
Lòng sạch ông vẫn thung dung
Mùa hoa gặp nhau khó quá
Chợ tằm đông đúc ông vui
Đừng than về quê tuổi xế
Sinh nhai khổ chẳng thể lùi

Ảnh đại diện

Đối hoa ngâm (Thiệu Ung): Bản dịch của Trần Đông Hải

Xuân còn các hoa tranh đẹp
Xuân hết lần lữa hoa tàn
Hoa xinh muốn giữ không thể
Bạn quý gặp nhau khó khăn
Bày rượu trước hoa ngồi uống
Nâng ly ngắm vẻ diễm trang
Sao không rót thêm đầy cốc
Tận hưởng giây phút hân hoan

Ảnh đại diện

Trí tửu (Lưu Ỷ Trang): Bản dịch của Trần Đông Hải

Rượu chín người nên uống
Xuân về tóc đã suy
Ngàn ngày nguyện say khướt
Mong trốn trăm năm sầu
Hối hả Chu Cơ Đán
Vội vàng Lỗ Khổng Khâu
Đời người được mấy bữa
Đâu bằng, hãy rong chơi

Ảnh đại diện

Giang thượng văn viên (Ung Dụ Chi): Bản dịch của Trần Đông Hải

Bờ phong trăng tà chiếu sáng
Vượn kêu kinh mộng xa quê
Người buồn ruột gan muốn đứt
Không chờ ba tiếng não nề

Ảnh đại diện

Thính đàn Trầm Tương (Ung Dụ Chi): Bản dịch của Trần Đông Hải

Giả Nghị dùng văn điếu Khuất Nguyên
Dao cầm diễn đạt biết bao tình
"Trầm Tương" một khúc heo may thổi
Nước chảy ngàn năm gây oán thanh

Ảnh đại diện

Cung nhân tà (Ung Dụ Chi): Bản dịch của Trần Đông Hải

Đã bao hồng phấn lấp dưới bùn
Như ca như khóc lũ chim rừng
Hồn xuân mong hoá thành cánh yến
Năm sau bay đậu Vị Ương cung

Ảnh đại diện

Thương xuân tặng viễn (Độc Cô Cập): Bản dịch của Trần Đông Hải

Thời gian như nước, chảy không ngừng
Nhớ nhung, năm tháng vẫn theo chân
Buồn cho tóc đốm loe vành mũ
Sen nở ngoài ao bỗng thẹn thân
Hàng dương quanh lấp, sầu xa cách
Giá cô kêu oán tiếc cành nam
Nhớ anh hơn cả thương cây ngọc
Gửi nỗi biệt ly theo gió xuân

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối