Dưới đây là các bài dịch của Trần Đông Hải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 01 (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Trần Đông Hải

Gió mạnh thổi, vùng Tam Ba mình đến
Dừng dưới hoa với chèo quế thuyền lan
Sông một vạch nước lẫn trời trăng sáng
Xuống Trường Sa thần Tương thuỷ gảy đàn

Ảnh đại diện

Lạp nguyệt cửu nhật tuyết tam tuyệt cú kỳ 1 (Tô Triệt): Bản dịch của Trần Đông Hải

Chờ tháng chạp ông trời giữ tuyết
Sớm mờ mờ hạt nặng đã gieo
Kẻ bệnh hoạn ôm chăn hâm rượu
Đóng cửa không nghe tiếng ngọc reo

Ảnh đại diện

Lưỡng trung thu tuyệt cú kỳ 2 (Tô Triệt): Bản dịch của Trần Đông Hải

Thành Đà hai lần trùng cửu
Già Man cùng đến nghiêng bình
Quạnh hiu mười hai năm đã
Xa xôi nam bắc vô minh

Ảnh đại diện

Nhuận cửu nguyệt trùng cửu dữ phụ lão tiểu ẩm tứ tuyệt kỳ 4 (Tô Triệt): Bản dịch của Trần Đông Hải

Dưới thành Nam Việt hai trùng cửu
Rượu trắng gà vàng ý sống thêm
Rượu sớm hạ giường tâm trống trải
Già không gấp gáp giống thiếu niên

Ảnh đại diện

Nhuận cửu nguyệt trùng cửu dữ phụ lão tiểu ẩm tứ tuyệt kỳ 3 (Tô Triệt): Bản dịch của Trần Đông Hải

Khách chủ tuổi đều trên sáu chục
Cúc vàng du tía chiếu râu sương
Núi sâu chướng nặng càng lạnh lẽo
Tuổi già nhờ rượu giúp phương cương

Ảnh đại diện

Chinh nhân oán (Nguyên Hiếu Vấn): Bản dịch của Trần Đông Hải

Khói binh Hãn Hải quét trời
Ngọc Quan đường đất bao giờ về đông
Biên thành thu sớm lạnh căm
Một đêm thấy tóc sương lồng trong gương

Ảnh đại diện

Quá Ưng Châu (Nguyên Hiếu Vấn): Bản dịch của Trần Đông Hải

Gió mang bụi đồng hoang qua chòi gác
Mới tháng ba như thu tận biên châu
Nhà dân chúng đất nung cao bằng gối
Xe mui da trên đường trạm ngang đầu
Uống sữa ngựa chưa quen theo tập tục
Chống lạnh căm thường mặc áo dê cừu
Mười năm trải yên hoa thành tử cấm
Qua Vân Sơn ngày ấy tức Ưng Châu

Ảnh đại diện

Quy chu oán (Nguyên Hiếu Vấn): Bản dịch của Trần Đông Hải

Xanh xanh liễu bến mấy mùa
Gái phòng khuê đã động khua ly tình
Hỏi thăm tin tức chồng điên
Lạc Dương mộng đến đêm đêm bên chàng
Tiếng chèo quẫy sóng gió nam
Về kêu ải bắc nhạn đàn anh anh
Dòng sông mỏi mắt nhìn quanh
Tương tư như cỏ xuân xanh thắm rồi

Ảnh đại diện

Vũ Lâm thu dạ trị Tầm Dương hữu (Phong Việt Nhân): Bản dịch của Trần Đông Hải

Quạ kêu đêm trăng sáng
Sông xanh lan can tà
Gió cao tiếng chày vọng
Sương lạnh cây còn hoa
Cùng bạn Tầm Dương đến
Nhà Việt nữ thôn xa
Nhìn nhau mệt như bụi
Lại càng tiếc tuổi hoa

Ảnh đại diện

Thứ vận Quý Chân “Lưu biệt” (Lý Thạch): Bản dịch của Trần Đông Hải

Biết rằng đất khách thân này
Như hoa vàng sẽ héo gầy rào đông
Lệ nhoà hút ngọn tây phong
Thu buồn tả vẫn không cùng tình ta

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối