21/03/2023 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 05
竹枝歌其五

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:49

 

Nguyên tác

落木蕭蕭風怒號,
平沙漠漠雁腥臊。
湘江秋水澄如練,
山鬼囂時山月高。

Phiên âm

Lạc mộc tiêu tiêu phong nộ hào,
Bình sa mạc mạc nhạn tinh tao.
Tương giang thu thuỷ trừng như luyện,
Sơn quỷ hiêu thì sơn nguyệt cao.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Gió gầm thét lá ào ào rụng xuống
Cát mênh mông mùi nhạn sớm còn đây
Nước sông Tương dải lụa thu trong vắt
Chờ trăng lên tiếng quỷ núi gọi bầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 05