蒼梧竹枝歌其七

長江波浪渺無涯,
三五遊船趁夜開。
無月無燈看不見,
琵琶聲自水中來。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07

Trường giang ba lãng diểu vô nhai,
Tam ngũ du thuyền sấn dạ khai.
Vô nguyệt vô đăng khan bất kiến,
Tỳ bà thanh tự thuỷ trung lai.

 

Dịch nghĩa

Sông Trường sóng nước chẳng thấy bờ,
Ba năm thuyền lướt trong đêm mờ.
Không trăng không đèn nhìn chẳng rõ,
Tiếng tì bà đâu đó vẳng trên sông.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trường giang sóng nước chẳng thấy bờ,
Vài mảnh thuyền con lướt thẩn thơ.
Không đèn không trăng nhìn chẳng được,
Tỳ bà ai vẳng tự sông mờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Sông dài khói sóng nước mông mênh
Dăm chiếc du thuyền lướt bóng đêm
Trăng vắng, đèn không, nhìn chẳng thấy
Tiếng tì nghe vẳng đáy sông lên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông tràn sóng nổi bến bờ xa
Ba bốn thuyền chơi tối dạo qua
Trăng khuất đèn không nhìn chẳng thấy
Ngân nga sông nước tiếng tì bà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng nước Trường giang không thấy bờ,
Ba năm thuyền lướt trong đêm mờ.
Không đèn trăng khuất nhìn không thấy,
Sông lặng tì bà, vẳng cả thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Sông dài sóng nổi mịt mù xa,
Năm bảy thuyền chơi đêm lướt qua.
Không nguyệt, không đèn, nhìn chẳng thấy,
Trên sông văng vẳng tiếng tỳ bà.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời