104.20
Nước: Việt Nam (Trần)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/11/2018 20:31 bởi Vanachi
An Nam tiến phụng sứ 安南進奉使 là một sứ thần nhà Trần được cử sang cống tiến nhà Nguyên, có 5 bài thơ đề ở trạm dịch Quế Lâm được Lê Tắc tuyển chép trong quyển 18 của An Nam chí lược, phần thơ của các danh nhân nhà Trần. Hiện chưa có thông tin tác giả này là ai.