44.00
Nước: Việt Nam (Trần)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 13/11/2018 20:31 bởi Vanachi
An Nam tiến phụng sứ 安南進奉使 là một sứ thần nhà Trần được cử sang cống tiến nhà Nguyên, có 5 bài thơ đề ở trạm dịch Quế Lâm được Lê Tắc tuyển chép trong quyển 18 của An Nam chí lược, phần thơ của các danh nhân nhà Trần. Hiện chưa có thông tin tác giả này là ai.