題桂林驛其一

楊柳長亭又短亭,
春風吹旆著江城。
無人相識客對客,
有事可知情度情。
千里鄉心蝴蝶夢,
一船行色鷓鴣聲。
不知擁節明朝去,
又是煙波幾日程。

 

Đề Quế Lâm dịch kỳ 1

Dương liễu trường đình hựu đoản đình,
Xuân phong xuy bái trước Giang Thành.
Vô nhân tương thức khách đối khách,
Hữu sự khả tri tình độ tình.
Thiên lý hương tâm hồ điệp mộng,
Nhất thuyền hành sắc giá cô thanh.
Bất tri ủng tiết minh triêu khứ,
Hựu thị yên ba kỷ nhật trình.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Đình liễu lôi thôi vắn lại dài,
Giang Thành phơi phới ngọn sinh bay.
Không người quen thuộc khách nhìn khách,
Biết tỏ tâm tình ai với ai.
Nghìn dặm hồn quê lòng điệp vướng,
Một thuyền tứ khách, tiếng quyên gầy.
Sáng mai chẳng biết trên đường sứ,
Còn phải yên ba độ mấy ngày?


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu dương đình ngắn đình dài,
Gió xuân phất phới cờ bay Giang Thành.
Không quen khách ngóng khách đành,
Có lòng thông cảm tình nhanh đáp tình.
Hồn quê mông điệp dặm nghìn,
Một thuyền giữa tiếng gọi tình đa đa.
Sáng mai đường sứ chẳng qua,
Khói sương còn đội nhẩn nha mấy ngày?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời