Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Vũ (1 bài)
- Ngô Sư Đạo (2 bài)
- Lý Hiếu Quang (4 bài)
- Quán Vân Thạch (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 20:26 bởi Vanachi
Âu Dương Huyền 歐陽玄 (1283-1358) tự Nguyên Công 元功, hiệu Khuê Trai 圭齋, thuỵ hiệu Văn Công 文公, là sử học gia, văn học gia đời Nguyên. Ông người huyện Lưu Dương 瀏陽, tỉnh Hồ Nam, đỗ tiến sĩ năm Diên Hựu thứ 2 (1315), thụ chức Đồng tri châu Bình Giang 平江, Huyện doãn huyện Vu Hồ 蕪湖, Vũ Cương 武岡, thăng Giám thừa Quốc tử giám, Hàn lâm trực học sĩ, nhận chức Tổng tài coi việc tu sửa sử Liêu, Kim, Nguyên. Làm quan hơn 40 năm, văn sách chế cáo của triều đình do một tay ông làm ra, miếu đền đạo quán của Phật Lão, bia mộ các vương công chức sắc nếu được ông viết tả đều rất lấy làm vinh dự. Trước tác có Khuê Trai văn tập 圭齋文集.