Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 20:26 bởi Vanachi
Âu Dương Huyền 歐陽玄 (1274-1358) tự Nguyên Công 元功, hiệu Khuê Trai 圭齋, là sử học gia, văn học gia đời Nguyên.