Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Quán Vân Thạch (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Âu Dương Huyền (4 bài)
- Trương Vũ (1 bài)
- Ngô Sư Đạo (2 bài)
Tạo ngày 20/08/2014 22:03 bởi tôn tiền tử
Lý Hiếu Quang 李孝光 (1285-1350) thi nhân, từ nhân, tự Quý Hoà 季和, người Lạc Thanh, Ôn Châu (nay thuộc Chiết Giang), thời trẻ ẩn cư tại núi Ngũ Phong, Nhạn Đãng, được nhiều người biết tiếng đến xin theo học. Đến năm 1344, ông được triệu vào cung phong chức Bí thư giám trước tác lang, sau được thăng Bí thư giám thừa. Ông nổi danh ngang Dương Duy Trinh, học phong cách hào phóng của Lý Bạch, Tô Thức. Tác phẩm có Ngũ Phong tập.