Một xe nam
Một xe bắc
Sông núi xa xôi tin lặng ngắt
Gió đồng thổi cỏ nắng mai vàng
Đất khách nào ưa áo mỏng hàn
Nam nhi thân hình cao bảy xích
Đừng khổ tương tư giảm nhan sắc
Cá chép ngày ngày bán chợ tây
Mua về mổ bụng có thư ngay

tửu tận tình do tại