26/09/2022 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất xa nam tống Khổng bác sĩ
一車南送孔博士

Tác giả: Lý Hiếu Quang - 李孝光

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:09

 

Nguyên tác

一車南,
一車北,
山川悠遠無消息。
野風吹草朝日黃,
羈旅獨憎絺綌涼。
男兒生身高七尺,
何苦 相思損顏色。
西市日日賣鯉魚,
魚中會有遠寄書。

Phiên âm

Nhất xa nam,
Nhất xa bắc,
Sơn xuyên du viễn vô tiêu tức.
Dã phong xuy thảo triêu nhật hoàng,
Ky lữ độc tăng hy khích lương.
Nam nhi sinh thân cao thất xích,
Hà khổ tương tư tổn nhan sắc.
Tây thị nhật nhật mại lý ngư,
Ngư trung hội hữu viễn ký thư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một xe nam
Một xe bắc
Sông núi xa xôi tin lặng ngắt
Gió đồng thổi cỏ nắng mai vàng
Đất khách nào ưa áo mỏng hàn
Nam nhi thân hình cao bảy xích
Đừng khổ tương tư giảm nhan sắc
Cá chép ngày ngày bán chợ tây
Mua về mổ bụng có thư ngay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hiếu Quang » Nhất xa nam tống Khổng bác sĩ