Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Âu Dương Huyền (4 bài)
- Ngô Sư Đạo (2 bài)
- Lý Hiếu Quang (4 bài)
- Quán Vân Thạch (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)
Tạo ngày 13/08/2014 23:08 bởi tôn tiền tử
Trương Vũ 張雨 (1283-1350) còn có tên Thiên Vũ 天雨, vốn tên Trạch Chi 澤之, tự Bá Vũ 伯雨, hiệu Cú khúc ngoại sử 句曲外史, năm 20 tuổi bỏ nhà học đạo trên núi Mao, tên đạo là Tự Chân 嗣真, đạo hiệu là Trinh cư tử 貞居子, từng theo học Ngu Tập 虞集. Ông bác học đa tài, giỏi cả thi văn, hoạ, thư pháp.