Nhà em ngoài cổng vào hồ
Rảnh rang chàng đến uống trà ghé chơi
Mái tranh tường đất vàng tươi
Trước thềm gốc tử kinh cười dâng hoa

tửu tận tình do tại