Gió đông nổi vườn thơm hoa cỏ,
Ngày đêm dài vắng vẻ phòng lan.
Không tiếng nói giai nhân thui thủi,
Buồn uyên ương giường chiếu bẽ bàng.
Tay thêu châm suốt ngày buồn nản,
Không dám nghe oanh hót hoa khai.
Nhớ việc xưa vạn ngàn nguyên cớ,
Lệ như mưa má hạnh mày ngài.
Chàng xa nhà ra đi năm ngoái,
Đẹp nắng xuân liễu biếc hạnh hồng.
Vẫn như xưa hạnh hồng liễu biếc,
Chàng chưa về khiến mãi ngóng trông.
Một mùa xuân bặt tin chim cá,
Kết hồi trường gầy vỏ da xanh.
Mấy hoàng hôn một mình buồn đứng,
Đề quyết kêu ai oán sao đành.

tửu tận tình do tại