Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/10/2018 23:56 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/02/2021 21:53 bởi tôn tiền tử
Triệu Kỳ Di 趙期頤 tự Tử kỳ 子期, quê Uyển Khâu 宛丘, Biện Lương 汴梁 (nay là Khai Phong 開封, Hà Nam 河南), đỗ tiến sĩ năm Thái Định thứ 4 (1327), trải qua các chức Thiểm Tây hành đài, Trung phụng đại phu, Trung thư tham nghị, Hà Nam hành tỉnh Tham tri chính sự, giỏi thư pháp, chuyên về chữ triện.

Năm Chí Thuận thứ 4 (1333), ông làm Lễ bộ lang trung, được cử đi sứ nước ta (thời vua Trần Minh Tông), cùng chánh sứ là Lại bộ thượng thư Tát Chỉ Ngoã 撒只瓦 (hoặc Tát Lý Ngoã 撒里瓦). Trần Minh Tông có bài thơ Tống bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Triệu Tử Kỳ 送北使撒只瓦,趙子期.