Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 15:51 bởi Vanachi
Lưu Nhạc 劉岳 tự Công Thái 公泰, người Tinh Tử, Nam Khang (nay thuộc huyện Tinh Tử, Giang Tây), là danh y đầu đời Nguyên. Tổ phụ cũng là danh y đời Tống. Khi Hốt Tất Liệt bình định Giang Nam, thấy ông có tài tuyển vào Thái y viện.