Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/10/2018 09:03 bởi Vanachi
Tiêu Phương Nhai 蕭方崖 là một người trong sứ đoàn nhà Nguyên từng sang nước ta dưới thời vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông có bài thơ Tống bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai 送北使李仲賓,蕭方崖.