Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 14/10/2018 23:43 bởi Vanachi
Dương Đình Trấn 楊廷鎮 là một người trong sứ đoàn nhà Nguyên từng sang nước ta dưới thời vua Trần Minh Tông. Vua Trần Minh Tông có bài thơ Tạ bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn 謝北使馬合謀,楊廷鎮.