Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/10/2018 23:43 bởi Vanachi
Dương Đình Trấn 楊廷鎮 là một người trong sứ đoàn nhà Nguyên từng sang nước ta dưới thời vua Trần Minh Tông. Vua Trần Minh Tông có bài thơ Tạ bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn 謝北使馬合謀,楊廷鎮.