30/05/2024 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặc mai
墨梅

Tác giả: Vương Miện - 王冕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 15/09/2008 10:00

 

Nguyên tác

我家洗硯池邊樹,
朵朵花開淡墨痕。
不要人誇顏色好,
只留清氣滿乾坤。

Phiên âm

Ngã gia tẩy nghiễn[1] trì biên thụ,
Đoá đoá hoa khai đạm mặc ngân.
Bất yếu nhân khoa nhan sắc hảo,
Chỉ lưu thanh khí mãn càn khôn.

Dịch nghĩa

Cây bên ao rửa nghiên nhà ta
Bông hoa nào cũng mang dấu mực nhạt
Không cần ai khen mầu sắc hoa đẹp
Chỉ cần mùi thơm thanh nhẹ còn vương khắp trời đất

Bản dịch của (Không rõ)

Cây trồng cạnh bến rửa nghiên,
Đến khi hoa nở ngấn đen hằn vào.
Đẹp người chớ nghĩ bảnh bao,
Phải nên giữ chí thanh cao với đời.
[1] Tương truyền Vương Huy Chi “lâm trì học thư, trì thuỷ tận hắc” (học viết chữ bên ao, nước ao đen hết cả). Vương Miện cùng họ với Vương Huy Chi, nên xưng là “nhà ta”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Miện » Mặc mai