Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Úc (1 bài)
- Ngô Văn Anh (7 bài)
- Diệp Nhân (8 bài)
- Phương Nhạc (2 bài)
- Phổ Độ thiền sư (1 bài)
Tạo ngày 22/02/2008 10:15 bởi Vanachi
Trương Đạo Hợp 張道洽 (1205-1268) tự Trạch Dân 澤民, hiệu Thực Trai 實齋, người Khai Hoá, Cù Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm Đoan Bình thứ 2 (1235) đời Tống Lý Tông.