Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
7 bài thơ
Tạo ngày 10/07/2005 03:13 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/05/2006 18:01 bởi Vanachi
Ngô Văn Anh 吳文英 (1200-1260) tự Quân Đặc 君特, hiệu Mộng Song 夢窗. Từ của ông về trường điệu có vẻ gọt dũa chắp xếp, song về tiểu lệnh thời đặc biệt thanh thoát, tác phẩm của ông có tập Mộng Song từ.

 

Tuyển tập chung