Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Nhạc (2 bài)
- Diệp Nhân (8 bài)
- Phổ Độ thiền sư (1 bài)
- Từ Nguyên Kiệt (1 bài)
- Vương Úc (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/07/2005 03:13 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 18:01 bởi Vanachi
Ngô Văn Anh 吳文英 (1200-1260) tự Quân Đặc 君特, hiệu Mộng Song 夢窗. Từ của ông về trường điệu có vẻ gọt dũa chắp xếp, song về tiểu lệnh thời đặc biệt thanh thoát, tác phẩm của ông có tập Mộng Song từ.