Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 31/10/2018 21:50 bởi tôn tiền tử
Vương Úc 王郁 (1204-1233) còn có tên Thanh Hùng 青雄, tự Phi Bá 飛伯, người Đại Hưng (nay thuộc Bắc Kinh), thi mấy lần tiến sĩ không đậu. Khi Biện Kinh bị quân Mông Cổ vây hãm, ông chết trong đám loạn quân. Nay còn 12 bài thơ.