Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 25/08/2014 17:31 bởi tôn tiền tử
Diệp Nhân 葉茵 (1199-?) tự Cảnh Văn 景文, người Lạp Trạch (nay thuộc tỉnh Giang Tô), từng làm quan, sau về ẩn cư, xây Thuận Thích đường, lấy chữ từ câu "Tẩy nhiên thuận sở thích" 洗然順所適 của Đỗ Phủ.