Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (97)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:37

霜月相摩漏二更,
書窗伴我一枝橫。
自矜前輩持清白,
妒紫妖紅總後生。

 

Mai

Sương nguyệt tương ma lậu nhị canh,
Thư song bạn ngã nhất chi hoành.
Tự căng tiền bối trì thanh bạch,
Đố tử yêu hồng tổng hậu sinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương nguyệt canh hai chạm lá cành
Cài song một nhánh bạn thư sinh
Tự cho tiền bối lòng thanh bạch
Ghét tía yêu hồng đám hậu sinh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trăng sương xem gần đến canh hai
Thư song ta bạn một cành mai
Giữ mình tiền bối ưa thanh bạch
Hồng tía hậu sinh gét yêu ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng sương xao xác canh hai
Cành mai bầu bạn nằm xoài bên song
Trẻ hay ghét tía yêu hồng
Phận ta tiền bối giữ lòng thanh cao

12.00
Trả lời