Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Diệp Nhân (8 bài)
- Phương Nhạc (2 bài)
- Ngô Văn Anh (7 bài)
- Từ Nguyên Kiệt (1 bài)
- Ngô Tiềm (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/08/2008 00:30 bởi Vanachi
Phổ Độ thiền sư 普渡禪師 (1199-1280) hiệu Hư Chu 虚舟, người Giang Đô, Duy Dương đời Nam Tống (nay thuộc Giang Tô, Trung Quốc).