Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyên
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: hoa mai (97)

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 10:19

梅花其九

行盡荒林一徑苔,
竹梢深處數枝開。
絕知南雪羞相並,
欲嫁東風肯自媒。
無主野橋隨月管,
有根寒谷也春回。
醉餘不睡庭前地,
只恐忽吹花落來。

 

Mai hoa kỳ 09

Hành tận hoang lâm nhất kính đài,
Trúc sao thâm xứ sổ chi khai.
Tuyệt tri nam tuyết tu tương tịnh,
Dục giá đông phong khẳng tự môi.
Vô chủ dã kiều tuỳ nguyệt quản,
Hữu căn hàn cốc dã xuân hồi.
Tuý dư bất thuỵ đình tiền địa,
Chỉ khủng hốt xuy hoa lạc lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tận rừng hoang cạnh đường rêu mọc,
Nở mấy cành xứ vắng rừng tre.
Hoa như tuyết phương nam e thẹn,
Gá nghĩa cùng ngọn gió đông về.
Cầu hoang mãi rung theo sáo nguyệt,
Lũng lạnh còn chờ đợi tiết xuân.
Rượu xong rồi trước đình đừng ngủ,
Sợ rằng hoa rụng phủ khắp hè.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rừng hoang đi hết lối rêu xanh
Bên trúc nơi sâu nở mấy cành
Biết tuyết phương nam cùng e thẹn
Gió xuân sắp tới tự mối manh
Vô chủ cầu hoang tuỳ trăng quản
Có nguồn suối lạnh lại xuân hồi
Rượi tàn không ngủ nơi sân trước
Sợ hoa bỗng rụng thổi đến nơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời