21/07/2024 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa kỳ 09
梅花其九

Tác giả: Trương Đạo Hợp - 張道洽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:19

 

Nguyên tác

行盡荒林一徑苔,
竹梢深處數枝開。
絕知南雪羞相並,
欲嫁東風肯自媒。
無主野橋隨月管,
有根寒谷也春回。
醉餘不睡庭前地,
只恐忽吹花落來。

Phiên âm

Hành tận hoang lâm nhất kính đài,
Trúc sao thâm xứ sổ chi khai.
Tuyệt tri nam tuyết tu tương tịnh,
Dục giá đông phong khẳng tự môi.
Vô chủ dã kiều tuỳ nguyệt quản,
Hữu căn hàn cốc dã xuân hồi.
Tuý dư bất thuỵ đình tiền địa,
Chỉ khủng hốt xuy hoa lạc lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tận rừng hoang cạnh đường rêu mọc,
Nở mấy cành xứ vắng rừng tre.
Hoa như tuyết phương nam e thẹn,
Gá nghĩa cùng ngọn gió đông về.
Cầu hoang mãi rung theo sáo nguyệt,
Lũng lạnh còn chờ đợi tiết xuân.
Rượu xong rồi trước đình đừng ngủ,
Sợ rằng hoa rụng phủ khắp hè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đạo Hợp » Mai hoa kỳ 09