Những đoá mai vàng nở giữa thu,
Thắm tình, tươi nghĩa, đẹp như thơ.
Sài Gòn nhân ái luôn hào phóng,
Não tim Nguyên đán quá bất ngờ.


Bình Thạnh, 8/9/2020 nhằm ngày 21 tháng 7 năm Canh Tí, tiết Bạch lộ