Phủ đầy núi tía hồng màu chói mắt
Làm mưa dầm nước chảy vọt hung hăng
Mây trắng kia rất vô vi từ tốn
Chỉ riêng mình thong thả chẳng bon chen

tửu tận tình do tại