Trong mơ đã chín nồi kê,
Tóc nay rủ trắng bên lề gương soi.
Ngư tiều chia nửa chiếu ngồi,
Cuộc đời được vậy chẳng cầu ai hay.

tửu tận tình do tại