Dưới đây là các bài dịch của Vũ Ngọc An Hiên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tiểu tùng (Đỗ Tuân Hạc): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Mầm non mọc giữa cỏ dày
Vươn chồi đâm nảy khỏi lùm bồng, hao
Đâu ai nghĩ sẽ mọc cao
Đến khi ngọn chạm mây cao mới ngờ

Ảnh đại diện

Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Nạp Lan Tính Đức): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Chuyện mà như thuở ban đầu
Gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh
Người xưa nỡ đổi lòng đành
Lại than nhân thế sao nhanh đổi dời

Ly Sơn canh vắng dứt lời
Mưa đêm chuông vẳng không lời oán than
Giờ đây nghĩa dứt tình tàn
Xưa chim liền cánh, nay còn chi đâu?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]