Dưới đây là các bài dịch của Vũ Ngọc An Hiên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kiêm gia 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Khóm lau xanh tốt mượt mà
Tầng tầng móc trắng như là phủ sương
Người mình muốn kể tận tường
Đã đi đến chốn mênh mang hải hà
Ngược dòng sóng bước cùng qua
Đường đi hiểm trở bôn ba chặng dài
Xuôi theo dòng chảy miệt mài
Giữa mênh mông nước người hoài cách xa

Ảnh đại diện

Đề Lâm An để (Lâm Thăng): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Trùng trùng núi lớp lớp lầu
Tây Hồ ca múa biết đâu ngày ngừng?
Khách say gió ấm lâng lâng
Hàng Châu lại cứ ngỡ thành Biện Châu

Ảnh đại diện

Thái tang tử (Lã Bản Trung): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Hận chàng sao chẳng giống
Trăng nơi lầu ven sông
Phương nam bắc tây đông
Hướng nam bắc tây đông
Gần mặt cũng gần lòng

Hận chàng sao lại giống
Trăng trên lầu ven sông
Trăng khi tròn khi không
Trăng lúc tròn lúc không
Chẳng mấy dịp trùng phùng

Ảnh đại diện

Tử khâm 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Áo chàng xanh xanh vạt
Nhớ chàng, nghĩ miên man
Nếu ta không tìm gặp
Sao chàng lại chẳng màng?

Ảnh đại diện

Tiểu tùng (Đỗ Tuân Hạc): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Mầm non mọc giữa cỏ dày
Vươn chồi đâm nảy khỏi lùm bồng, hao
Đâu ai nghĩ sẽ mọc cao
Đến khi ngọn chạm mây cao mới ngờ

Ảnh đại diện

Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Nạp Lan Tính Đức): Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Chuyện mà như thuở ban đầu
Gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh
Người xưa nỡ đổi lòng đành
Lại than nhân thế sao nhanh đổi dời

Ly Sơn canh vắng dứt lời
Mưa đêm chuông vẳng không lời oán than
Giờ đây nghĩa dứt tình tàn
Xưa chim liền cánh, nay còn chi đâu?

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]