Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 11/06/2008 02:44 bởi hongha83
Lâm Thăng 林昇, tự Mộng Bình 夢屏, người Bình Dương (nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), không rõ năm sinh năm mất, ước sinh vào triều Hiếu Tông (1163-1189) đời Tống. Chỉ để lại một bài thơ Đề Lâm An để.