木蘭花-乙卯吳興寒食

龍頭舴艋吳兒競。
筍柱秋千遊女並。
芳洲拾翠暮忘歸,
秀野踏青來不定。

行雲去後遙山暝。
已放笙歌池院靜。
中庭月色正清明,
無數楊花過無影。

 

Mộc lan hoa - Ất Mão Ngô Hưng hàn thực

Long đầu trách mãnh Ngô nhi cạnh.
Duẩn trụ thu thiên du nữ tịnh.
Phương châu thập thuý mộ vong quy,
Tú dã đạp thanh lai bất định.

Hành vân khứ hậu dao sơn minh.
Dĩ phóng sinh ca trì viện tĩnh.
Trung đình nguyệt sắc chính thanh minh,
Vô số dương hoa quá vô ảnh.

 

Dịch nghĩa

Chiếc thuyền nhọn mũi, đầu rồng con trai đất Ngô bơi thi
Từng đôi trai gái chơi đu trên cột tre
Trên bãi thơm hái cỏ non chiều quên về
Cảnh đồng đẹp, người đi trên cỏ xanh lũ lượt không dứt

Đám mây bay rồi, núi xa mờ tối
Ca hát lắng chìm, nhà ao im ắng
Ánh trăng soi giữa sân, chính tiết thanh minh
Biết bao hoa dương bay qua không thấy bóng


Bài này được làm năm 1075 ở Ngô Hưng, nay là Hồ Châu, Chiết Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Thuyền rồng trai trẻ thi bơi trải.
Trên đu nhún nhảy đôi cô gái.
Cỏ xanh vui hái chiều quên về,
Cảnh đẹp người chơi dồn dập tới.

Mây bay bay hết non xa tối.
Ca hát im lìm nhà lắng lại.
Trăng sâu soi sáng tiết thanh minh,
Không bóng, hoa dương bay khắp lối.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thuyền rồng tuổi trẻ đua tranh thắng
Thiếu nữ sóng đôi đu nắm vững
Đồng quê hái lộc tối quên về
Thôn dã đạp thanh người mọi hướng

May chiều lảng vảng núi xa mờ
Đán sáo tiễn đưa nghe còn vẳng
Mảnh sân trăng chiếu tiết thanh minh
Hoa liễu đầy trời bay tịnh vắng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời