金縷曲-贈梁汾

德也狂生耳。
偶然間、淄塵京國,
烏衣門第。
有酒惟澆趙州土,
誰會成生此意。
不信道、竟逢知己。
青眼高歌俱未老,
向尊前、拭盡英雄淚。
君不見,
月如水。

共君此夜須沉醉。
且由他、蛾眉謠諑,
古今同忌。
身世悠悠何足問,
冷笑置之而已。
尋思起、從頭翻悔。
一日心期千劫在,
後身緣、恐結他生裏。
然諾重,
君須記。

 

Kim lũ khúc - Tặng Lương Phần

Đức dã cuồng sinh nhĩ,
Ngẫu nhiên gian, truy trần kinh quốc,
Ô Y môn đệ.
Hữu tửu duy kiêu Triệu châu thổ,
Thuỳ hội Thành sinh thử ý.
Bất tín đạo, cánh phùng tri kỷ.
Thanh nhãn cao ca câu vị lão,
Hướng tôn tiền, thức tận anh hùng lệ.
Quân bất kiến,
Nguyệt như thuỷ.

Cộng quân thử dạ tu trầm tuý.
Thả do tha, nga my dao trác,
Cổ kim đồng kỵ.
Thân thế du du hà túc vấn,
Lãnh tiếu trí chi nhi dĩ.
Tầm tư khởi, tòng đầu phiên hối.
Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại,
Hậu thân duyên, khủng kết tha sinh lý.
Nhiên nặc trọng,
Quân tu ký.

 

Dịch nghĩa

Đức kia là kẻ cuồng sinh vậy,
Do ngẫu nhiên, là kẻ sống nơi kinh đô bụi bặm,
Con nhà quyền quý vọng tộc.
Có rượu (nay) chỉ (còn có thể biết) rưới xuống đất Triệu,
Có ai hiểu ý này của Thành ta chăng.
Nào có thể tin, lại gặp người tri kỷ ở đây.
Kẻ mắt xanh, người hát cao đều chưa già,
Trước chén rượu, lau hết lệ khóc anh hùng.
Chàng có thấy,
Trăng kia như là nước.

Với chàng đêm nay ta cùng say khướt,
Đời vẫn thế, những kẻ tiểu nhân thường lẻo mép,
Xưa nay ai cũng ghét.
Cuộc đời man mác trôi hỏi sao cho đủ,
Cười nhạt xong thì mọi chuyện cũng đã qua.
Suy nghĩ lại, trước tới nay có gì phải hối tiếc.
Một lời hẹn ước hôm nay mà ngàn kiếp mãi còn,
Duyên ở kiếp sau, e vẫn còn biết nhau đó.
Lời hẹn sâu nặng,
Chàng nên nhớ.


Lương Phần tức Cố Trinh Quán 顧貞觀 (1637-1714), tự Hoa Phong 華峰, hiệu Lương Phần, người Vô Tích, Giang Tô. Năm Khang Hy thứ 5 (1666) đỗ thi hương rồi làm bí thư viện, năm thứ 10 (1671) mất chức về quê, năm thứ 15 (1676) lại vào kinh, trú trong phủ Nạp Lan, cùng tác giả kết bạn chí giao. Ông có hoạ lại bằng một bài từ Thù Dung Nhược kiến tặng thứ nguyên vận 酬容若見贈次原韻 cùng điệu và chú: “Năm Bính Thìn, Dung Nhược 22 tuổi, mới gặp đã hối tiếc vì biết nhau quá muộn. Qua vài ngày, điền khúc này gửi ta để ước hẹn.” Từ đây cho thấy bài này được viết năm Khang Hy thứ 15 (1676), tác giả và Cố Trinh Quán mới quen nhau, chưa thể nói là tri kỷ, nhưng đã hẹn cùng tới kiếp sau làm bạn chí tình. Kim lũ khúc là tên khác của điệu Hạ tân lang 賀新郎, do từ Hạ tân lang của Diệp Mộng Đắc 葉夢得 có câu “Thuỳ vị ngã xướng kim lũ” 誰為我唱金縷 (Có ai vì ta mà hát bài Kim lũ y - của Đỗ Thu Nương 杜秋娘) nên có tên này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đức ấy, cuồng sinh vậy,
Ngẫu nhiên sao, kinh đô phủ bụi.
Ô Y môn đệ.
Có rượu chỉ rưới nơi đất Triệu,
Nào biết tìm ai hợp ý.
Chưa tin được, gặp người tri kỷ.
Mắt xanh giọng hát đều chưa lão,
Trước chén rượu, lau ráo anh hùng lệ.
Chàng chẳng thấy,
Trăng như nước.

Cùng chàng đêm nay ta tuý luý.
Mặc thói đời, mày ngài ghen ghét,
Xưa nay đều kỵ.
Thân thế man mác cần chi hỏi,
Cười nhạt một hơi chẳng nghĩ.
Ngẫm chuyện cũ, điều gì đáng hối.
Một ngày hẹn ước ngàn đời mãi,
Duyên kiếp sau, e vẫn cùng quen biết.
Lời hứa nặng,
Chàng hãy nhớ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vanachi

thanh nhãn xin sửa là mắt xanh thay vì áo xanh

15.00
Trả lời