Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Hạ tân lang - Du Tây hồ hữu cảm

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Văn Cập Ông
1 trả lời, 2419 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2008 03:42

Hạ tân lang - Độc sử

12.00
Trung Quốc » Hiện đại » Mao Trạch Đông
1 trả lời, 1296 lượt xem, 0 người thích
Do Mặc Am gửi ngày 22/03/2019 14:47

Hạ tân lang - Hạ cảnh

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
1 trả lời, 4348 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/01/2008 14:54

Hạ tân lang - Ký Lý Bá Kỷ thừa tướng

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Trương Nguyên Cán
1 trả lời, 2111 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/02/2008 07:44

Hạ tân lang - Thực chi tam hoạ, hữu ưu biên chi ngữ, tẩu bút đáp chi

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lưu Khắc Trang
1 trả lời, 2372 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/02/2008 14:40

Hạ tân lang - Tiêm phu từ

Trung Quốc » Thanh » Trần Duy Tùng
1 trả lời, 2451 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/04/2009 05:11

Hạ tân lang - Tống Hồ Bang Hành đãi chế phó Tân Châu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Trương Nguyên Cán
1 trả lời, 2660 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/02/2008 11:35

Kim lũ khúc - Tặng Lương Phần

Trung Quốc » Thanh » Nạp Lan Tính Đức
2 trả lời, 5757 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2010 02:31

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Hạ tân lang