Lầu hoa én bay lướt,
Vắng không người, cây đồng ngả bóng,
Chiều về tắm mát.
Quạt lụa trắng trên tay phe phẩy,
Thoát nhìn tựa bàn tay ngọc.
Dần mỏi mệt, một mình ngon giấc.
Ai đó ngoài rèm đẩy cửa thêu,
Uổng cho kẻ mơ tiên giở cuộc.
Lạu hoá gió,
Lay cành trúc.

Hoa lựu nở tựa khăn hồng vò nục,
Đợi mọi nụ phấn hoa son tàn rữa,
Sẽ bạn cùng chàng đơn độc.
Tươi đẹp một cành cầm ngắm nghía,
Lòng thơm muôn ngàn thôi thúc.
Lại sợ gió tây làm run màu lục.
Nếu đợi được chàng tới đó,
Nâng chén nhìn hoa im đứng suốt.
Nước mắt đôi,
Cùng nhỏ giọt.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.