Chiến hạm bày cửa sông
Chính bên trời chân vương lãnh ấn
Ròng phượng uốn quanh
Mười vạn lính chèo thuyền bố trận
Các quận gió ruổi mưa đông
Gào cửa tả, gà chó cuồng điên
Ngay ngắn một đoàn tiền hô hậu ủng
Bủa gọng kìm kín mít vây trời xanh
Ghì chặt đầu không run tay?
Hoa lúa lẫn màu trời sương đẹp
Có chàng trai rẽ đường li biệt
Giữa nhà tranh vợ ốm nằm chờ
Qua ba sông kéo trăm dặm
Tuyết sóng vỗ bờ đêm rống
Sau lưng roi vọt có đau không?
Tựa gốc phong sau vườn tạm nghỉ
Hướng chùa chiền rót rượu cầu xin
Thần bảo ta: nên trở về ruộng miếu


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)