Áo cói nón tre
Đó đây đồng áng việc ê hề
Biếc xanh nghìn mẫu
Mạ non khó cấy thẳng hàng ghê

Mưa bụi gió nhẹ
Lúa mạch chín thì mùa lạnh tới
Chồng canh vợ bới
Năm nay mùa đẹp bức tranh quê


tửu tận tình do tại