14/06/2021 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa
減字木蘭花

Tác giả: Lư Bính - 盧炳

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2015 06:07

 

Nguyên tác

莎衫筠笠,
正是村村農務急。
綠水千畦,
慚愧秧針出得齊。

風斜雨細,
麥欲黃時寒又至。
饁婦耕夫,
畫作今年稔歲圖。

Phiên âm

Sa sam quân lạp,
Chính thị thôn thôn nông vụ cấp.
Lục thuỷ thiên huề,
Tàm quý ương châm xuất đắc tề.

Phong tà vũ tế,
Mạch dục hoàng thì hàn hựu chí.
Diệp phụ canh phu,
Hoạch tác kim niên nhẫm tuế đồ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Áo cói nón tre
Đó đây đồng áng việc ê hề
Biếc xanh nghìn mẫu
Mạ non khó cấy thẳng hàng ghê

Mưa bụi gió nhẹ
Lúa mạch chín thì mùa lạnh tới
Chồng canh vợ bới[1]
Năm nay mùa đẹp bức tranh quê
[1] Tức bới cơm mang ra đồng để trưa nghỉ ăn tại chỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Bính » Giảm tự mộc lan hoa