Hai ba cô gái con nhà ai
Nghe chim nói léo nhéo trên cây:
"Xách bình mua rượu" lâu rồi đấy!
"Mẹ chồng nướng bánh" hãy về ngay!
Quên mất lối về nửa tỉnh say
Ướm hỏi hành nhân nhà đâu đây?
"Cứ tìm miếu cổ mà đi tới
Qua khe đến chỗ tùng bách dày!"


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)