Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khấu Chuẩn (6 bài)
- Nguỵ Dã (1 bài)
- Huệ Sùng thiền sư (1 bài)
- Lâm Bô (8 bài)
- Tô Lân (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/06/2018 16:38 bởi Vanachi
Tiền Duy Diễn 錢惟演 (962-1034) tự Hy Thánh 希聖, người Lâm An (nay thuộc Hàng Châu, Chiết Giang), là một thi nhân và chính trị gia đời Bắc Tống. Ông là cháu đời thứ 14 của Tiền Thục 錢俶, lãnh tụ Tây Côn thể.

Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 3 (978) đời Tống Thái Tông, ông theo cha về Tống, được phong Đoàn luyện sứ, sau làm tới Thần vũ tướng quân. Thời Tống Chân Tông, ông đổi sang quan văn, làm Bí các, sửa bộ Sách phủ nguyên quy 冊府元龜 rồi làm Tri chế cáo, Cấp sự trung, Hàn lâm học sĩ, Khu mật sứ, rồi bị bãi làm Tri huyện Hà Dương, Phán quan Hứa Châu, Trần Châu,...

Ông còn từng làm Lưu hậu Lạc Dương, bắt chước việc cống tặng vải cho Dương Quý Phi thời Đường, lấy giống mẫu đơn diêu hoàng tiến tặng triều đình, nên người đời gọi ông là Lạc Dương sứ tướng. Tô Thức có bài Lệ chi thán 荔枝嘆…

 

Tuyển tập chung