Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Bô (8 bài)
- Tiền Duy Diễn (2 bài)
- Khấu Chuẩn (6 bài)
- Tô Lân (1 bài)
- Nguỵ Dã (1 bài)
Tạo ngày 01/09/2018 14:46 bởi tôn tiền tử
Huệ Sùng 惠崇 (965-1017) người Kiến Dương (nay thuộc Phúc Kiến, có chỗ ghi là người Hoài Nam - nay ở vùng Hoài Hà), là thiền sư đời Bắc Tống. Ông cùng với Bảo Xiêm, Văn Triệu, Hy Trúc… gọi chung là chín nhà thơ sư, trong đó thơ Huệ Sùng là trội nhất. Ông tinh về thơ ngũ luật, chủ yếu về tiểu cảnh tự nhiên.